Slovenski nacionalni naftni komite
Novice in povezave

Ustanovitev Sekcije mladih v okviru SNNK-WPC

2.4.2013

5.marca 2013 je bila Na ustanovnem zboru ustanovljena Sekcija mladih slovenskih naftno plinskih strokovnjakov (SMSNPS), ki se je oblikovala znotraj SNNK-WPC. 

Ustanovitev sekcije je podprl tudi 18. Letni zbor SNNK-WPC.

V organe sekcije mladih so bili izvoljeni:

  • Jan Dobrilovič, predsednik
  • Matej Prkič, podpredsednik
  • dr. Simon Guštin, sekretar sekcije

Na ustanovnem zboru je bil sprejet tudi Poslovnik SMSNPS.

________________________________________________________________________________________

Sekcija mladih tudi na spletni strani

2.4.2013

Sekcija mladih je dobila svoje mesto tudi na spletnih straneh SNNK-WPC. Na spletni strani bodo objavljene novice iz naftno-plinskega področja, informacije o delovanju sekcije in druge koristne informacije.

Če želite objavo novic in drugih vsebin na spletni strani jih lahko pošljete na sekretarju sekcije na elektronski naslov simon.gustin@petrol.si.

________________________________________________________________________________________

World Energy Issues Monitor 2013

2.4.2013

World Energy Council je na svoji strani objavil dokument (povezava) World Energy Issues Monitor 2013, kjer je objavljena tudi analiza švicarskega energetskega plana do leta 2050.

Zanimivo za primerjavo s Slovenijo.

________________________________________________________________________________________

Poročilo EU o napredku na področju obnovljivih virov energije

22.4.2013

Na spodnji povezavi se nahaja poročilo o napredku na področju doseganja ciljev uporabe obnovljivih virov energije. Stanje v Slovenji je ocenjeno kot dobro.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0175:FIN:EN:PDF

_____________________________________________________________________

Biogoriva - po kakšni ceni?

16.5.2013

Objavljeno je bilo poročilo Mednarodnega inštituta za trajnostni razvoj (IISD - International Institute for Sustanable Developement) o pregledu stroškov in koristi politik EU glede biogoriv. Glede na ugotovitve so stroški na osnovi trenutno veljavnih politik precejšnji, politike pa ne podpirajo stroškovno učinkovitega doseganja ciljev (zmanjševanje vplivov na okolje in klimo, razvoj podeželja, energetska varnost).

Več na strani:
http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/biofuels_subsidies_eu_review.pdf
 
www.world-petroleum.org © 2003-2019 Slovenski nacionalni naftni komite, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe