Slovenski nacionalni naftni komite
Mednarodna delavnica SNNK v dneh 9. do 11. aprila 2003 v Portorožu

<< nazaj na Posvete

Naftna industrija v razširjeni Evropski Uniji

Slovenski nacionalni naftni kongres je organiziral mednarodno delavnico, na katero je povabil predstavnike mednarodnih naftnih organizacij ter naftnih združenj iz držav srednje in vzhodne Evrope.

Delavnice se je udeležilo 80 strokovnjakov in tudi prvi človek svetovne naftne industrije, predsednik Svetovnega naftnega kongresa Eivald Roeren.

Energija je bila od vsega začetka pomembna za obstoj in razvoj življenja. Od trenutka, ko je človeku prvič uspelo zanetiti ogenj, pa do današnjih dni, ko v razvitem svetu lahko izbiramo med raznimi vrstami energentov in iščemo najbolj ugodno.

Eden najpomembnejših stebrov energije je nafta in ker tistemu, ki jo ima, prinaša moč in materialno korist, se vsi poskušajo tako ali drugače dokopati do nje. Tudi s silo.

Ker globalizacija nezadržno prodira v vse kotičke sveta in je konkurenca vedno ostrejša, se mnoge družbe združujejo, da bi ohranile položaj, ki so ga imele še pred nedavnim. Poleg tega same iščejo nove poti za razvoj in vzpon, ali si pomagajo z izkušnjami drugih.

Prav izkušnje drugih so zelo pomembne tudi za države in družbe, ki so do nedavnega stale bolj ob strani in šele v zadnjem času resnično stopajo v mednarodno areno. Zanje je izmenjava pogledov, mnenj in dosežkov nadvse koristna, saj ne bi imelo smisla, da bi vsaka zase začela na začetku in stopala skozi vse faze razvoja, ki jih imajo drugi že za seboj. Na tak način bi vedno capljala za ostalimi in se jim ne bi mogla nikdar enakopravno pridružiti. To je zlasti pomembno za države, ki se vključujejo v EU, kjer dobro poznajo priložnosti in tudi probleme.

Med državami, ki bodo kmalu postale del velike skupnosti in bodo smele enakopravno nastopati na evropskem odru, je tudi Slovenija. Mnoge veje njenega gospodarstva se intenzivno pripravljajo na novi položaj in tudi naftaši nočejo in ne smejo zaostajati. Sicer so se že dolgo zgledovali po razvitih, vendar je vsaka izmenjava mnenj koristna - tako s tistimi, ki so prišli že veliko dlje, kakor z onimi, ki se borijo s podobnimi problemi. Ob tem dejstvu se je v slovenskem nacionalnem naftnem komiteju porodila ideja, da bi organizirali delavnico ter nanjo povabili predstavnike mednarodnih naftnih organizacij ter naftnih združenj iz držav srednje in vzhodne Evrope. Vabilo je naletelo na pozitiven odmev in v Portorožu so se zbrala številna pomembna imena iz naftne stroke.

Program je bil razdeljen na tri sklope: Naftna industrija in mednarodni energetski trg, kjer je predsednik Svetovnega naftnega kongresa Eivald Roeren predstavil vlogo organizacije in vizijo naftne industrije v globalnem okolju ter v EU-25, generalni sekretar Evrope Peter Tjan izzive delovanja naftne industrije v okolju Evrope, generalni direktor OME Giuseppe Sfligiotti energijo v sredozemskih državah, vodja oddelka za pravne zadeve ECS Adnan Amkhan pa vlogo sekretariata evropske energetske listine in naftno industrijo EU-25.

Predstavitev naftne industrije v posameznih državah, ki je približala dogajanje v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Hrvaški, Madžarski, Makedoniji, Poljski, Romuniji, Srbiji in Črni gori ter Sloveniji, Sodelovanje med naftno industrijo v EU-25 in državami srednje in vzhodne Europe, v katerem so nastopili generalni direktor SNK Pierce Riemer, Franz-Martin Brueggemann iz Evrope in generalni direktor Naftne industrije Srbije Dimitrije Vukčevič.

Predsednik YUNGA (Jugoslovanska asociacija za naftu i gas) Rade Žulum in predsednik SNNK (Slovenski nacionalni naftni kongres) Janez Lotrič pa sta podpisala dogovor o sodelovanju.

Gostje so ob prihodu pozdravili idejo o srečanju, po zaključku delavnice pa so dejali, da je uspela in da se jim je splačalo priti. Da njihove besede niso bile samo odraz vljudnosti, so potrdile razprave, ki so se v odmorih in zvečer razvile v manjših krogih, in so bile nadaljevanje tistega, kar je bilo povedano v predavanjih.

<< nazaj na Posvete

 
www.world-petroleum.org © 2003-2019 Slovenski nacionalni naftni komite, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe