Slovenski nacionalni naftni komite
Program dela

PROGRAM DELA ZA LETO 2008

Aktivnosti društva v letu 2008 so razvrščene v tri skupine:

 1. skupina so aktivnosti, povezane s procesom oblikovanja noveliranega nacionalnega energetskega programa (NEP),
 2. skupina bo povezana z nekaterimi pomembnimi razvojnimi projekti organizacij-članic društva,
 3. skupina pa pomeni stalne aktivnosti društva.

Ad 1: NEP

 • Klimatske spremembe, povezane s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi, ki zadevajo motorna vozila in tekoča goriva. Na ravni EU še ni sprejetih kvantitativnih opredelitev za razvite države in države v razvoju – velja le poziv k pogajanjem. Potrebno je oblikovati stališče Slovenije, ki ustrezajo tudi našemu naftno - plinskemu gospodarstvu. Ni opredelitev glede trgovanja z emisijami v prometu.
 • Zmanjšanje količine toplogrednih plinov, obvezen cilj je minus 20% leta 2020 – kako ga bo Slovenija uresničila na področju transporta? Kako bo to vplivalo na slovensko naftno – plinsko gospodarstvo?
 • Povečanje uporabe obnovljivih virov, obvezen cilj 20% obnovljivih virov leta 2020 je postavljen tudi za transport. Ali je v Sloveniji uresničljiv in kako?
 • Direktiva o kakovosti tekočih goriv, biogoriva, parni tlak, manipuliranje z več vrstami bioetanola. Kako je z viri?
 • Obdavčenje goriv za transport na podlagi CO2
 • Učinkovita raba energije, kampanja EUROPIE in NOIA z zaključkom 27. maja 2008
 • Izhodišča za skladiščenje CO2 in SO2 v opuščenih naftno-plinskih vrtinah v SV Sloveniji
 • Oblikovanje rezerv tekočih goriv, zemeljskega plina in substitutov

Ad 2: POMEMBNI RAZVOJNI PROJEKTI ORGANIZACIJ - ČLANIC DRUŠTVA

 • Nadaljevanje projekta IGES (geotermalna energija)
 • Nadaljevanje projekta EKOBUS (avtobus na komprimiran zemeljski plin)
 • Opredelitev SNNK-WPC do gradnje terminala za LNG v Kopru na Serminu
 • Ustanovitev sredozemske univerze v Sloveniji
 • Razprava o strateških energetskih tehnologijah
 • Razprava o lizbonski strategiji

Ad 3: STALNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

 • Internetna stran društva,
 • Predavanje strokovnjaka iz tujine, letos smo povabili kot predavatelja generalnega direktorja OME za predavanje na 13. letnem zboru
 • Delo v organih WPC skladno z obveznostmi, opredeljenimi v statutu Svetovnih naftnih kongresov se bo sekretar udeležil redne letne seje sveta WPC
 • Udeležba na regionalnih seminarjih, delavnicah, konferencah in kongresih in sodelovanje z nacionalnimi naftnimi in energetskimi komiteji doma in v tujini:
  • Nadaljevali bomo stike s SNK-WEC, Energetsko zbornico GZS, SLOTRIB in SAZU.
  • EUROPIA in NOIA vsako leto organizirata seminarje o aktualnih zadevah evropske naftne industrije (General Information Meeting), ki se ga udeležujejo tudi člani našega društva.
  • OME večkrat letno organizira delavnice na katerih poteka razprava in medsebojno informiranje o aktualnih temah energetskih družb mediteranske regije in razvojnih projektih naftnega in plinskega gospodarstva ter financiranju novih energetskih projektov.
  • OME je pripravil nabor študij za potrebe mediteranskega energetskega gospodarstva, pri katerih bo sodelovala tudi družba-članica našega društva
  • WPC med 29. junijem in 3. julijem 2008 v Madridu organizira 19. svetovni kongres kjer bo predsednik našega društva sopredsedoval sekciji, ki bo obravnavala dosežke in problematiko upravljanja v naftno – plinski industriji
  • Pričakujemo, da bomo poglobili sodelovanje z madžarskimi, hrvaškimi, srbskimi, makedonskimi, češkimi in poljskimi člani nacionalnih naftnih komitejev.
 
www.world-petroleum.org © 2003-2019 Slovenski nacionalni naftni komite, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe