Slovenski nacionalni naftni komite
Zgodovina
  • Društvo Slovenski nacionalni naftni komite Svetovnega naftnega sveta (SNNK-WPC) je bilo ustanovljeno 4. maja 1994.

  • Prvič je bilo registrirano pod imenom »Slovenski nacionalni naftni komite svetovnih naftnih kongresov« z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 0016/4-026/84-94 in vpisano v register društev dne 22. 9. 1994.

  • 15.3.2002 smo skladno s spremembo imena na mednarodni ravni spremenili ime našega društva tako, da smo se namesto »svetovnih naftnih kongresov« imenovali »svetovnega naftnega kongresa«.

  • 30. novembra 2004 je na redni seji sveta WPC v Madridu ponovno prišlo do spremembe imena na mednarodni ravni: namesto »World Petroleum Congress« je novo ime »World Petroleum Council«. Zato je tudi naš najvišji organ društva na 10. zboru, sprejel sklep o prilagoditvi imena društva.

  • Novo ime društva: DRUŠTVO SLOVENSKI NACIONALNI NAFTNI KOMITE SVETOVNEGA NAFTNEGA SVETA (SNNK-WPC) je bilo priglašeno Upravni enoti Ljubljana, Sektorju za upravne notranje zadeve 13.6.2006 in registrirano pod številko 215-650/2006.
 
www.world-petroleum.org © 2003-2019 Slovenski nacionalni naftni komite, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe